Mondhygiene

Mondhygiënist zonder verwijzing tandarts toegankelijk

Voor een bezoek aan de mondygiënist heeft u vanaf 1 mei 2006 geen verwijzing meer nodig van uw tandarts. U kunt dan rechtstreeks een afspraak maken voor een behandeling. Voor de vergoeding door uw verzekering heeft dit geen consequenties. De vergoeding van de behandeling is afhankelijk van uw polisvoorwaarden (zie ook onder aan deze pagina). Uiteraard blijft het mogelijk dat u van uw tandarts het advies krijgt een mondhygiënist te bezoeken. Mondhygiëne-patiënten, die door hun tandarts naar ons zijn verwezen, blijven voor de tandheelkundige behandelingen natuurlijk bij hun eigen tandarts. Ook als u zonder verwijzing van uw tandarts naar de mondhygiënist gaat, blijft u gewoon bij uw eigen tandarts.

Voorkomen is beter dan genezen

De deskundigheid van de mondhygiënist ligt vooral op het gebied van het voorkomen van problemen in uw mond. Het is verstandig om zo jong mogelijk én regelmatig naar de mondhygiënist te gaan voor een preventieve behandeling. De mondhygiënist zorgt ervoor dat uw gebit en tandvlees in optimale conditie blijven, maar leert u ook hoe u uw mond zelf gezond en fris kunt houden. Mochten er toch problemen ontstaan, dan behandelt de mondhygiënist deze in overleg met u of verwijst u naar bijvoorbeeld een tandarts.

Vrijheid van keuze?

U bent vrij in uw keuze van mondhygiënist en tandarts. Indien u bijvoorbeeld wordt verwezen naar een mondhygiënist waarvan u vindt dat deze te ver weg zit, kunt u er altijd zelf voor kiezen om een mondhygiënist dichter bij huis te zoeken. Ook als u niet tevreden bent over uw huidige mondhygiënist kunt u er zelf voor kiezen om over te stappen naar een andere mondhygiënist. Bij mondhygienepraktijk Petra Munneke werken op dit moment 2 mondhygienisten. Wanneer u niet tevreden bent over de ene mondhygiënist, kunt u altijd vragen of u een afspraak kunt maken met de andere mondhygiënist.

Controleer uw verzekering

Om niet voor verrassingen te komen staan, doet u er goed aan bij uw zorgverzekeraar te informeren onder welke voorwaarden de zorg van de mondhygiënist wordt vergoed. Geef dan aan dat het gaat om een vrijgevestigde mondhygienist.

Waarom naar de mondhygiënist?


Waarom het belangrijk is om naar de tandarts te gaan is algemeen bekend, maar waarom is een bezoek aan de mondhygiënist minstens zo belangrijk? Een gezond gebit bestaat uit meer dan alleen gezonde tanden zonder gaatjes. Een gezond gebit dient op een gezond fundament te staan. Uw tanden kunnen goed zijn, maar zonder dat u het merkt kan het fundament (het tandvlees en het kaakbot) worden aangetast. Ontstoken tandvlees kan leiden tot onherstelbare schade aan uw gebit en zelfs uiteindelijk tot het verlies van tanden en kiezen. Om dit te voorkomen is het verstandig om een bezoek aan de mondhygiënist te brengen en de conditie van uw gebit en tandvlees te laten controleren op gingivitis of parodontitis. Het is in ieder geval verstandig om naar de mondhygiënist te gaan:

  • als u tandsteen of aanslag op uw gebit heeft
  • als u gevoelige tanden of teruggetrokken tandvlees heeft
  • als u wel eens last heeft van bloedend of pijnlijk tandvlees
  • als u regelmatig een vieze smaak in de mond heeft of last van een slechte adem heeft
  • als uw tandvlees rood en opgezwollen is
  • als u regelmatig nieuwe gaatjes krijgt
  • Verder is de mondhygiënist gespecialiseerd in preventieve behandelingen (zoals fluoride-applicaties en sealen)

De mondhygiënist werkt aan kwaliteit

Onze mondhygiënisten zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie, de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM). De NVM voert een actief beleid om de deskundigheid van mondhygiënisten te verhogen. Dit garandeert dat u bij een NVM-lid altijd de beste behandeling krijgt. De mondhygienisten van Tandzorg Langedijk zijn NVM-lid en staan ingeschreven in KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM)