Behandelingen en specialisaties

U bent zich bewust dat een goede mondgezondheid een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven. Daarom wenst u een tandartspraktijk die op basis van periodieke preventieve controles daarvoor garant staat. In het uitoefenen van ons beroep staat u centraal. Dat betekent dat wij u vragen naar uw tandheelkundige klachten en wensen en ons daarvoor inzetten.

Tandzorg Langedijk is een praktijk die uitsluitend werkt volgens de laatste standaarden, technieken en behandelwijzen. Voor iedere behandeling zijn specialisten in huis zodat u voor alle mondproblemen binnen kunt stappen.

IMG_8425

Preventieve Tandheelkunde

Preventie is binnen de tandheelkunde zeer van belang. Het moge voor zich spreken dat het beter is tandheelkundige problemen te voorkomen dan deze als maar weer te moeten behandelen. Indien deze in een vroeg stadium onderkend kunnen worden, kunnen de behandelingen relatief eenvoudig blijven (bijv. een vulling in plaats van een kroon of een zenuwbehandeling). Binnen onze praktijk behoren onderstaande preventieve maatregelen tot standaard procedure. Uiteraard kunnen er buiten deze procedures om nog andere aanvullende maatregelen getroffen worden.

Halfjaarlijkse preventieve controle

Periodieke preventieve controles, zijn noodzakelijk om vroegtijdig gebitsproblematiek te onderkennen. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn. Veel voorkomende problemen zijn cariës, gebitsslijtage, en tandvleesproblemen. Naast het onderkennen van gebitsproblematiek zal uw tandarts u ook feedback geven indien u plakbeheersing onvoldoende is.

Parodontologie & Mondhygiëne

Tandartsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van parodontologische aandoeningen worden parodontologen genoemd. Als u parodontitis hebt, kunt u behandeld worden door uw huistandarts en/of mondhygiënist, of zij kunnen u doorverwijzen naar een parodontoloog. Zeker bij gecompliceerde behandelingen kan dit nuttig zijn.

Om de parodontitis te kunnen genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de bacteriën in de tandplak, verwijderd worden. Dit moet zowel boven als onder het tandvlees gebeuren. Het verwijderen van de plak boven het tandvlees zal door de patiënt zelf gedaan moeten worden. De mondhygiëne zal ten opzichte van de situatie in het verleden moeten verbeteren. De behandeling valt of staat bij een goede mondhygiëne!

Met een tandenborstel kan een groot deel van de tandplak wegpoetst worden. Maar de plak tussen de tanden en kiezen in, is moeilijk weg te poetsen. Die tandplak moet verwijderd worden met andere hulpmiddelen zoals ragers of tandenstokers. De tandarts en mondhygiënist zal uitgebreid vertellen welke hulpmiddelen voor uw mond geschikt zijn en het gebruik demonstreren. Tijdens deze behandelingsfase wordt ook gecontroleerd of de patiënt in staat is de plak overal goed te verwijderen en zonodig zal de mondhygiëne bijgestuurd worden. Uitgebreide instructie over de verschillende hulpmiddelen vind u (in de toekomst) op deze site bij het gedeelte mondhygiëne.

Cosmetische Tandheelkunde

Dit is het vakgebied, waarbij de tandarts zich bezig houdt met het verfraaien van het uiterlijk van de patiënt. Aangezien tanden en kiezen een belangrijke rol spelen bij het uiterlijk, stellen patiënten steeds vaker hogere eisen aan de esthetiek van hun tanden en kiezen.

Met behulp van tandkleurige vulmaterialen, maar ook met kronen, kunnen verbeteringen in vorm, stand en kleur van de tanden en kiezen worden verkregen.

Angstpatiënten

In Nederland (maar eigenlijk wereldwijd) komt angst voor de tandarts zeer veel voor. In sommige gevallen is er zelfs sprake van een fobie. Zo’n 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij de tandarts niet meer bezoeken.

Als mensen het tandartsbezoek uitstellen kan het dan niet anders zijn, dan dat deze mensen op den duur ernstigste tandheelkundige problemen krijgen. Het tandarts bezoek is dan veelal complex omdat er dan veel problemen zijn bij een angstige patiënt.

De oorzaken van deze angst zijn doorgaans heel verschillend. Bijna altijd zijn deze terug te voeren naar de jeugd. In veel gevallen heeft men het nodige te verduren gehad bij de (school) tandarts. In andere gevallen is de angst ‘afgekeken’ van de ouders of afkomstig van sterk overdreven ‘griezelverhalen’ op school. De angst kan voor verschillende aspecten van de behandeling gaan. Angst voor pijn, angst om zelf niks te kunnen doen gedurende de behandeling, angst om te stikken, angst dat een zenuw of tong doorboord gaat worden. Het gaat hierbij vrijwel altijd om gevoelens en gedachten die niet realistisch zijn.

Tips voor mensen met angst die niet durven

Praat er met anderen over. Zij kunnen u ondersteunen bij een belangrijke stap: het begin van de restauratie van uw gebit en het einde van uw ellende.
Zit de angst te diep neem dan uw huisarts in vertrouwen en laat u doorverwijzen naar een ‘angsttandarts’ of psycholoog.
Onderzoek of fobie bestrijding methoden als EMDR, NLP, EFT of TAT u kunnen helpen.
Overweeg narcose. Helaas kunnen wij u deze service (momenteel) niet aanbieden.

U bent angstig, maar u durft nog wel te komen.

Geeft u a.u.b. duidelijk aan bij uw intake dat u angstig bent.
Belangrijk is dat u uw angst bespreekt en er een vertrouwensband tussen u en ons ontstaat. Probeer ook aan te geven waar u specifiek bang voor bent. Veelal is het mogelijk hier wat aan te doen of duidelijke afspraken te maken.
Realiseert u zich dat bij het intake gesprek geen behandeling zal plaatsvinden.
Het is belangrijk u te realiseren dat de tandheelkundige technieken de laatste jaren sterk verbeterd zijn.
Het is van belang u te realiseren dan wij veel bange patiënten zien en u zich voor uw angsten niet hoeft te schamen.
Laat u informeren wat u precies te wachten staat en wat er gaat gebeuren gedurende de behandeling.
Het is van belang u te realiseren dat alle behandelingen goed verdoofd kunnen worden.
In sommige gevallen kunnen samen met u besluiten u een kalmerend medicijn voor te schrijven, dit wordt premedicatie genoemd, een veel gebruikt middel is valium. U merkt dan veel minder van de behandeling en blijft dan ook rustiger eronder.

Wat kunt u van ons verwachten?
Helaas hebben wij wel een drukke tandartspraktijk. We hebben echter wel begrip voor angst en inzicht in angstproblematiek. Vaak zijn we in staat het vertrouwen te winnen en angstpatiënten binnen een korte tijd behandelbaar te maken. Soms is de problematiek van een dusdanige aard dat het binnen onze drukke praktijk niet haalbaar is. In deze gevallen gevallen zullen wij u een passende verwijzing geven naar een psychotherapeut welke met EMDR werkt.

Wilt u alstublieft duidelijk aangeven op uw intake formulier hoe ernstig uw angst is. Wij zullen u dan een langer intake gesprek geven waarin wij kunnen inschatten in hoeverre behandeling binnen onze praktijk haalbaar is.

Endodontie

Een wortelkanaalbehandeling kan om verschillende redenen uitgevoerd worden. Een veel voorkomende situatie is die met hevige kiespijn. Het levende deel (pulpa) van de tand/kies is dan dermate ontstoken (pulpitis) dat de tandarts de zenuw verwijderd om de patiënt van de pijn af te helpen.

Door de wortelkanaalbehandeling wordt het afsterven van de pulpa niet afgewacht en kan een mogelijke ontsteking rondom de wortelpunt voorkomen worden.

Implantologie

Een implantaat lijkt op een titanium schroefje en is te vergelijken met een kunstwortel, welke op de plaats gezet kan worden van de wortel van de tand of kies die verloren is gegeaan. Dit titanium is heel biocompatibel, dat wil zeggen dat het lichaam het niet afstoot, waardoor het bot er direct tegen aan kan groeien.

Implantaten zijn in verschillende doorsneden en lengten verkrijgbaar. De lengte en doorsnede van het implantaat zal gekozen worden aan de hand van de hoeveelheid beschikbaar bot, maar tevens zal de implantoloog de diameter laten afhangen van het te vervangen gebitselement. Een ondersnijtand zal met een smal implantaat vervangen moeten worden en een kies zal idealiter met een breder implantaat vervangen worden.

Mocht de breedte van de kaakwal niet voldoende zijn dan bestaan er nog mogelijkheden om deze te verbreden. Over het algemeen hebben de implantaten een doorsnede tussen de 3 en 6 mm en de lengten variëren ongeveer tussen de 6 en 16 mm.

Implantaten kunnen in zeer veel situaties worden toegepast, variërend van steunpunt voor een beugel tot een drukknop onder een kunstgebit.

Tandprothetiek

Een nieuw kunstgebit is altijd een gevoelige zaak. De bedoeling van uw kunstgebit is dat het de functies, die uw eigen tanden en kiezen hadden, zo goed mogelijk overneemt. Niet alleen het gehele kauwproces wordt erdoor beïnvloed maar ook uw spraak, lichaamsgevoel en uiterlijk!

Ongeveer drie miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Een kwart hiervan heeft er in meer of mindere mate problemen mee. Desalniettemin is de drempel om een nieuwe te laten maken of om naar verbetering te zoeken soms groot.

De volgende vragen spelen vaak een belangrijke rol:” Is het wel nodig?”, “Verandert mijn uiterlijk dan?” “Zal het opvallen dat ik een kunstgebit draag?”. “Wordt het wel mooi?”. “Krijg ik pijn?”. “Wat kost het?” “Is de behandeling pijnlijk?”.

Tandarts en tandtechnicus tezamen

De tandarts is diegene welke de gezondheid van uw kaken en mondholte kan beoordelen en behandelen. De tandtechnicus is diegene welke het gebit in het laboratorium vervaardigt.

Gebitsrenovatie

Om uiteenopende redenen kan het zijn dat u totale gebitsrenovatie behoeft. In alle onderstaande gevallen is het noodzakelijk uw situatie uitgebreid in kaart te brengen en de mogelijkheden te onderzoeken. We zullen de mogelijkheden uitgebreid met u bespreken zodat u goed geïnformeerd bent om een weloverwogen keuze kunt maken. Doorgaans zijn 2 of soms 3 afspraken nodig voordat een behandeling daadwerkelijk gestart kan worden.

U vindt uw gebit lelijk (geworden) en wilt hierin een drastische verbetering. (Make me beautiful) Hierbij is in uw geval een totaal aanpak noodzakelijk.
U heeft veel oud kroon en brugwerk welke vervanging behoeft.
U bent lang niet geweest (al dan niet door angst) en uw gebit behoeft een grondige aanpak.
Er ontbreken veel tanden en kiezen bij u en u heeft een (deel)prothese. U wilt deze situatie oplossen d.m.v. implantaten.

Het kan prettig zijn iemand mee te nemen naar deze intake gesprekken (partner, familielid, kennis). Op die wijzer heeft u samen dezelfde informatie, en heeft u thuis een gesprekspartner om samen de diverse mogelijkheden nog eens rustig op een rijtje te zetten en u in het behandeltraject te coachen. Geeft u a.u.b. op uw intake formulier aan dat het om een totaal gebitsrenovatie gaat.